உழவர் சத்தியாக்கிரகம் பாலசுப்ரமணியம் முத்துசாமி
நிலமெனக் காண்பதில் அசையும் உரையாடல்கள் - ஓவியர் கயல்விழியின் படைப்புகள் ஞா.கோபி
கல்கி என்னும் கர்னாடகம் ஸ்வர்ணவேல் ஈஸ்வரன்
தமிழ் சினிமாவில் பாட்டும் பரதமும் தியோடர் பாஸ்கரன்
அனாரின் சமீபத்திய கவிதைகளை முன்வைத்து... ஹசீன் ஆதம்
பிரதியூடகவெளியில் படைப்பிலக்கியமும் கோட்பாடும் ஜமாலன்
தொல்காப்பியமும் யூங்கியமும் :
சில இணைநிலைகள்
தி. கு. இரவிச்சந்திரன்
வேட்டுவம் நூறு
நூல் விமர்சனம்
வசுமித்ர
கவிழ்த்து வைக்கப்பட்ட இரண்டு சாமந்திப்பூக்களும்
பிங்க் நிற ஜாதி முல்லைச் சரமும்...
கே.பி.கூத்தலிங்கம்
கல்வியதிகாரம் ஞானயூனன்
நூல் மதிப்புரை
கொழுத்த காலமும் பொல்லையான கூடுகளும் மதிப்புநீக்கம் செய்யப்பட்ட தீவிர பாவங்கள்
பிரவீண் பஃருளி
ஸ்தானிஸ்லாவ்ஸ்கியும் அவரின் முறைமையும்
Stanislavski and his System
மு.ராமசாமி
நூறு சதவீதத் தனிமையும் உடலோடான உரையாடல்களும்
ரா. செயராமன் கவிதைகள்
க.பஞ்சாங்கம்
இதழ் முகப்பு ஓவியர்
கே.பாபு - ஒரு அறிமுகம்
லிடியா டேவிஸ் - ஓர் அறிமுகம் (இது சாரா மங்குசோ எழுதியக்குறிப்பில் இருந்து விரித்தெழுதியது)
கலைச்செயல்பாட்டில் சுதந்திரமிழப்புக் குறித்த
அமோல் பலேகரின் விமர்சன உரை
தமிழில்: அல் பெருனி (Proxy)
நன்றி : The Wire
இலக்கிய வெளியிடையில் இறப்பின் இடைவெளி ஸ்வர்ணவேல்
பசிஃபிக் பெருங்கடல் நாபுகா ஏமாற்றத் தீவுகள் தமிழில்: இரா. சுகந்தன்
‘டு லெட்’ ஐ முன்வைத்து தற்சார்பு திரைப்படங்கள் குறித்த பார்வைகள் ஜமாலன்
ஸிபிக்நிஃப் ஹெர்பெர்த் கட்டுரை எத்திராஜ் அகிலன்
'மண்டோ'-'மண்டோயாத்' பற்றிய திரையாக்கம் ஜமாலன்
ஃபாஸிசத்தின் கனிந்த சதைத்திரட்டு... சம்பு
விளாம்பழங்களும் பன்னீர்ப்பழங்களும் இராசேந்திரசோழன் கதைகள் வே.மு.பொதியவெற்பன்
‘விளக்கி மொழிதல்’ மொழிபெயர்ப்பாகுமா? மோ. செந்தில்குமார்
மக்கள் கலை இலக்கிய விழா - 2020 நிகழ்வுப்பதிவு: ப்ரவீன் குமார்
நிழல்படங்கள்: தனபால்
கொடுப்பார் இலானும் கெடும் நாஞ்சில்நாடன்
கனவு வண்ணங்களால் நிறைந்தப் படகில் மிதக்கும் ஓவிய உலகம் ஞா.கோபி
சினிமா + மொழியாக்கம் = சினிமாக்கம் சொர்ணவேல்
சிறுபத்திரிக்கைகளின் ‘சிறு’ என்னும் சாராம்சம் பிரவீன் பஃறுளி
பாலியச் சமத்துவம் பேசும் ‘பால் (ழ்) முரண்’ ஜோ.செ.கார்த்திகேயன்
தாயகம் கடந்த எழுத்து:
வீடு, புறவெளி, பெண் அடையாளம்
பெருந்தேவி
பொதிகைச்சித்தர் பக்கங்கள் வெட்டவெளி