எஸ். சுதந்திரவல்லி கவிதை


பகிரு

சூரசம்ஹாரம்

குறுக்கி தைத்த யோனி
நுழைப்பதிலும் கடினம்
எடுப்பதிலும் கடினம்…
சூரனும் முருகனும்
நேருக்கு நேர்
சந்திக்கும் முச்சந்தி
முருகனுக்குள் சூரனும்
சூரனுக்குள் முருகனும்
சந்திகளில் மட்டும் தான் நேருக்கு நேர்
பின்பு
முருகனுக்கு பின்னால் சூரனும்
சூரனுக்கு பின்னால் முருகனும்
எல்லா நகர்வையும் கவனிக்கும்
குழந்தைகள்
பெரியவர்கள்
வீதிகள்
பாருங்கள்
பெண்பூனையொன்றை அழைக்கும்
ஆண்பூனை
அழுத்தமான மியாவ் சத்தம்.

வெளியிடப்பட்டது

manalveedu_logo-new
மணல்வீடு இலக்கிய வட்டம
ஏர்வாடி, குட்டப்பட்டி அஞ்சல்
மேட்டூர் வட்டம்,
சேலம் மாவட்டம் - 636 453
தொலைபேசி : 98946 05371
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer