பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
தொடங்குதலின் சந்தோஷம்

ஓ தொடங்குதலின் சந்தோஷமே
அதிகாலையே
எவர் ஒருவரும் பச்சை நிறம் எப்படி இருக்கும் என்று
நினைவுகூறாத சமயம் வரும்
முதற் புல்லே
நீண்ட காலமாய் காத்திருந்து, அதன் ஆச்சரியத்துடன் வரும்
புத்தகத்தின் முதல் பக்கமே
அவசரமின்றி வாசி
மிக விரைவில்
படிக்கப்பட்டிராத பகுதி உனக்கு மிக மெல்லியதாகிவிடும்.
வியர்வை வழியும் முகத்தில் படும் தண்ணீரின் முதல் தெறிப்பே.
அதிக வெப்பமடையாதிருக்கும் புதிய சட்டையே
ஓ காதலின் தொடக்கமே
தமது இடத்தை விட்டகன்று திரிபவர்களைப் பார் ஒரு கணம்.
பணியின் ஆரம்பமே.
ஜில்லிட்ட யந்திரத்தினுள் எண்ணெய் ஊற்றுதல்
முதல் தொடுதல் மற்றம் என்ஜின்
உயிர்பெற்றுத் துடிக்கும் முதல் முனங்கொலி
மேலும் புகையின் முதல் இழுவை
நுரையீரல்களை நிரப்புதல்.
புதிய சிந்தனையே
நீயும் கூடத்தான்.

From The Darkest Times 1938-41

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *