பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஸ்டார்லிங் பறவைக் கூட்டங்களைப் பற்றிய பாடல்

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

1
சூய்யான் மாகாணத்திலிருந்து
அக்டோபர் மாதத்தில் நாங்கள் கிளம்பினோம்
நாங்கள் நேராக தெற்குதிசை நோக்கி விரைந்து பறந்தோம்
மாகாணங்களின் ஊடாய் சில நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டோம்.
விரைந்து பற சமவெளி காத்திருக்கிறது
குளிர் அதிகரிக்கிறது
மேலும் அங்கே கதகதப்பாய் இருக்கிறது.
2
சூய்யான் மாகாணத்திலிருந்து
நாங்கள் புறப்பட்டோம், எங்களில் எட்டாயிரம் பேர்
ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரம் பேராகப் பெருகினோம்
நான்கு மாகாணங்களின் ஊடாய் அப்பால் வந்தோம்
ஐந்து நாட்கள் எடுத்துக்கொண்டு.
3
இப்பொழுது நாங்கள் சமவெளியின் மீதாய் பறந்து கொண்டிருக்கிறோம்
ஹூனான் பிரதேசத்தில்
எங்களுக்குக் கீழே பெரும் வலைகளைப் பார்க்கிறோம்
மேலும் அறிகிறோம்
ஐந்து நாட்களாய்ப் பறந்து எங்கே வந்திருக்கிறோம் என:
சமவெளிகள் காத்துக் கொண்டிருந்தன
வெதுவெதுப்பு அதிகரிக்கிறது
ஆனாலும் எங்கள் மரணம் நிச்சயம்.

From Svendborg Poems

வெளியிடப்பட்டது

manalveedu_logo-new
மணல்வீடு இலக்கிய வட்டம
ஏர்வாடி, குட்டப்பட்டி அஞ்சல்
மேட்டூர் வட்டம்,
சேலம் மாவட்டம் - 636 453
தொலைபேசி : 98946 05371
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer