பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
வேறுபட்ட இடங்களிலிருந்து
வேறுபட்ட காலங்களில் ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கப்பட்ட
நான்கு அழைப்புகள்

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

உனக்கான ஒரு இல்லம் அங்கே.
உன் பொருள்களுக்கான ஓர் அறை உள்ளது.
உனக்குப் பொருத்தமான வகையில் மரச்சாமான்களை மாற்றி வைத்துக் கொள்.
உனக்கென்ன தேவை என்பதை எங்களிடம் சொல்.
இதோ சாவி
இங்கே தங்கிவிடு.

நம் எல்லோருக்குமான முகப்பறை இருக்கிறது
உனக்கான ஒரு படுக்கையுள்ள ஒரு அறையும் உள்ளது.
முற்றத்தில் நீ எங்களுடன் இணைந்து பணிசெய்யலாம்.
உனக்கான சாப்பிடும் தட்டு உள்ளது
எங்களுடன் தங்கு.

இதுதான் நீ தூங்கும் இடம்
படுக்கை விரிப்புகள் இன்னுமே சுத்தமாய் உள்ளன.
அது ஒரே ஒரு தடவை மட்டுமே உறங்கப் பயன்பட்டுள்ளது
நீ சுத்தம் பார்க்கிறவனாய் இருந்தால்
அங்கே உள்ள பக்கெட்டில் தகரக்கரண்டியை அலசிவிடு
அது புதியதைப் போலிருக்கும்
நீ எங்களுடன் தங்க வரவேற்கிறோம்.

சீக்கிரம்
அதுதான் அந்த அறை
இல்லையென்றால் இரவு மட்டும் தங்கலாம்
ஆனால் அதற்கு கூடுதல் செலவாகும்
நான் உன்னைத் தொந்தரவு செய்ய மாட்டேன்
சரி, எனக்கு உடல்நலக்குறைவில்லை
வேறெங்கிலும் இருக்கும் அளவுக்கு சௌகரியமாய் இங்கே இருப்பாய்
எனவே நீ எங்களுடன் இங்கே தங்கவும் செய்யலாம்.

From Poems written between 1926 and 1933

குறிச்சொற்கள்