பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
மூன்றாம் சங்கீதம்

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

1
ஜூலை மாதத்தில் நீங்கள் என் குரலைக் குளங்களிலிருந்து
தூண்டிலில் பிடிக்கலாம். கான்யாக் மது என் நாளங்களில்
ஓடுகிறது. என் கை சதையால் ஆகியிருக்கிறது.
2
குளத்து நீர் என் சருமத்தை நிறம் மாற்றிவிட்டது, நான் ஒரு
ஹேஸல் மரக்கிளை போல உறுதியாய் இருக்கிறேன்,
படுக்கைக்கு நான் சிறந்தவன் பெண்களே.
3
கற்களின் மேல் சிவப்புச் சூரியன் படும்போது நான்
கிட்டார்களை விரும்புகிறேன். அவை விலங்குகளின் நரம்புகள்,
கிட்டார் ஒரு விலங்கினைப் போல பாடுகிறது, அது சிறிய
பாடல்களை மெல்லுகிறது.
4
ஜூலையில் எனக்கு வானத்துடன் ஒரு காதல் சந்திப்பிருக்கிறது.
நான் அதை நீலநிற குட்டிப் பையனே என்றழைக்கிறேன்,
மகிமைமிக்கதாய், வயலட் நிறத்தில். அது என்னை நேசிக்கிறது.
அது ஆண் காதல்.
5
அது வெளிர்ந்து போகிறது என் நரம்பு விலங்கினை துன்புறுத்தி
வயல்களையும் பசுக்களின் பெருமூச்சுகளாலும் ஆன சிற்றின்ப
நடத்தையைப் போலி செய்கையில்

From Thirteen Psalms

வெளியிடப்பட்டது

manalveedu_logo-new
மணல்வீடு இலக்கிய வட்டம
ஏர்வாடி, குட்டப்பட்டி அஞ்சல்
மேட்டூர் வட்டம்,
சேலம் மாவட்டம் - 636 453
தொலைபேசி : 98946 05371
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer