பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
தற்கொலை பற்றிய ஒரு கடிதம்

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

ஒருவர் உயிரை மாய்த்துக் கொள்வது
சாதாரண விஷயம்.
உங்கள் வீட்டு துணிவெளுக்கும் பெண்ணுடன்
இது பற்றி அரட்டையடிக்கலாம்.
எதிரான மற்றும் சார்பானவை பற்றி ஒரு நண்பரிடம் விளக்கம் தரலாம்.
எவ்வளவு வசீகரமாய் இருந்த போதிலும்
ஒருவித துன்பியல்தன்மை தவிர்க்கப்படுதல் வேண்டும்.
ஆனால் இதுபற்றி இன்னும் கூடுதலாக சொல்லப்பட
வேண்டியிருக்கிறது என நான் எண்ணுகிறேன்.
அந்த வழக்கமான லேசான வஞ்சனை பற்றி.
உங்கள் படுக்கை விரிப்பினை மாற்றுவதில் சலித்துப் போய்விட்டீர்கள்
அல்லது இன்னும் சிறப்பாய்
உங்கள் மனைவி உங்களுக்கு துரோகம் செய்துவிட்டாள்
(இது பொதுஜனங்களுக்கு ஈர்ப்பாக இருக்கிறது
அவர்கள் அதுபோன்ற விஷயங்களால் ஆச்சரியப்படுகிறார்கள்
ஆனால் அது மிக உயர்ந்தது அல்ல)
எனினும்
அதில் ஒருவர் தன் உயர்ந்த மதிப்பீடுகளை
இட்டு வைத்துள்ளார் என்று
கண்டிப்பாய் தோன்றக்கூடாது

From Five Epistles

குறிச்சொற்கள்