பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
ஜனநாயக நீதிபதி

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் அமெரிக்க குடிமக்களாய் ஆக முயலும்
மக்களை விசாரணை செய்யும் நீதிபதியின் முன்னால்
ஒரு இதாலிய உணவுவிடுதி உரிமையாளர் வந்து நின்றார்.
கடுமையான தனது தயாரிப்புகளுக்குப் பிறகும்
புதிய மொழி அறியாமையால் தடைபட்ட போதிலும்
தேர்வில் அவர் ஒரு கேள்விக்குப் பதில் அளித்தார்:
8ஆம் திருத்த மசோதா என்பதென்ன?
தடுமாற்றத்துடன்:
1492 என்றார்.
சட்டத் தேவையானது
விண்ணப்பதாரர்கள் மொழியை அறிந்திருக்க வேண்டுமென்றிருந்ததால்
அவர் மறுக்கப்பட்டார்.
மூன்று மாத கால மேற்படிப்பிற்குப் பிறகும்
புதிய மொழியின் அறியாமையால் தடைபாடுற்று
அவர் இம்முறை இந்தக் கேள்வியால் எதிர்கொள்ளப்பட்டார்:
உள்நாட்டுப் போரில் வெற்றிபெற்ற ஜெனரல் யார்?
அவரது பதில்:
(இனிய இயல்புடன், உரத்த குரலில்).
மீண்டும் திருப்பி அனுப்பப்பட்ட
அவர் மூன்றாம் தரம் திரும்பி வந்து
மூன்றாம்கேள்விக்குப்
பதில் அளித்தார்:
எவ்வளவு காலத்திற்கு ஒருமுறை எமது ஜனாதிபதிகள்
தேர்ந்தெடுக்கப்படுகிறார்கள்?
மீண்டும் ஒருமுறை 1492 என்ற பதில்.
இப்பொழுது நீதிபதிக்கு
அந்த மனிதனைப் பிடித்துப்போய்விட
அவனால் புதிய மொழியைக் கற்கவியலாதென்பதை அறிந்தார்.
அவனிடம் கேட்டார்
அவனது வருவாயை எப்படிச் சம்பாதிக்கிறான் என:
கடின உழைப்பின் மூலமாய் என்றான் அவன்.
எனவே
அவனது நான்காவது சந்திப்பில்
நீதிபதி இந்தக் கேள்வியைக் கேட்டார்:
அமெரிக்கா எப்பொழுது கண்டுபிடிக்கப்பட்டது?
1492 என்ற அவனது சரியான பதில் அளிப்பின்
உறுதியின் மீது அவனுக்கு குடியுரிமை அளிக்கப்பட்டது.

From Poems Written between 1941 and 1947

வெளியிடப்பட்டது

manalveedu_logo-new
களரி தொல்கலைகள் மற்றும் கலைஞர்கள் மேம்பாட்டு மையம் வெளியீடு
ஏர்வாடி, சேலம்
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer