பெர்டோல்ட் ப்ரக்ட் - தேர்ந்தெடுத்த கவிதைகள்
உலகின் நட்பார்ந்த தன்மை பற்றி

தமிழில்: பிரம்மராஜன்

பகிரு

1
காற்றுமிகு இந்த உலகின் சில்லிடும் கடுந்துயரினுள்
நீங்கள் யாவரும் வந்து சேர்ந்தீர்கள் சர்வ அம்மணமாய்
குளிரில் கிடந்தீர்கள் சகலத்திலும் வறியவர்களாய்
ஒரு பெண் உங்களை ஒரு சால்வையால் சுற்றும்வரை.
2
எவரும் உங்களை அழைக்கவில்லை
அருகில் அணுகச் சொல்லி ஒருவரும் சொல்லவில்லை
ஒரு மனிதன் உங்கள் கையைப் பற்றும்வரை
இந்த பூமியில் நீங்கள் அந்நியர்களாய் இருந்தீர்கள்.
3
காற்றுமிகும் இந்த உலகின் சில்லிடும் கடுந்துயரிலிருந்து
நீங்கள் அனைவரும் பிரிகின்றீர்கள் அசுத்தத்திலும் அசௌகரியத்திலும்
ஏறத்தாழ ஒவ்வொருவருமே இந்த உலகினை நேசித்திருக்கின்றனர்
ஒருவர் மீது இரண்டு கை மண் வீசப்படும் வரை.

From Bertolt Brecht's Domestic Breviary (1927)

வெளியிடப்பட்டது

manalveedu_logo-new
மணல்வீடு இலக்கிய வட்டம
ஏர்வாடி, குட்டப்பட்டி அஞ்சல்
மேட்டூர் வட்டம்,
சேலம் மாவட்டம் - 636 453
தொலைபேசி : 98946 05371
[email protected]
Copyright © 2020 Designed By Digital Voicer